1397/05/16
نمایشگاه لباس عاشورایی با هدف جریان ساز شدن برگزار می‌شود
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تاکید بر ضرورت جریان سازی سومین نمایشگاه لباس عاشورایی گفت این نمایشگاه با هدف ایجاد بستر لازم برای بسط و گسترش طرح‌ها و الگوهای ارائه شده در جامعه عاشورایی برگزار می‌شود.

اولین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سومین نمایشگاه لباس عاشورایی با حضور حمید قبادی مشاور معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و دبیران بخش‌های مختلف در محل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد.

دبیران بخش‌های مختلف نمایشگاه از اقدامات صورت گرفته و مراحل پیشرفت کار گزارش مختصری ارائه کردند.

حمید قبادی مشاور معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه با تاکید بر ضرورت جریان سازی این نمایشگاه در جامعه عاشورایی و ایجاد بستر لازم برای بسط و گسترش طرح‌ها و الگوهای ارائه شده در این نمایشگاه تاکید کرد و گفت: انتظار داریم نمایشگاه در مسیر رشد و تعالی فرهنگ عاشورایی زمینه ساز بروز و ظهور الگوهای ایرانی اسلامی باشد.

این جلسه با حضور حمید قبادی (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور)، دکتر ضیایی (رئیس سومین نمایشگاه عاشورایی)، سید سعید میر محمد صادق (مشاور عالی دبیر کارگروه )، سید مهدی جعفری (مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس)، محسن کاشف (مدیر بخش نظارت و ارزشیابی)، خزایی (دبیر اجرایی)، مهدی ثمرزاده (مدیر اجرایی کارگروه)، شهرتاش و مهرتاش رزمجو (دبیر مسابقه طراحی تصویرگری لباس عاشورایی)، رسولی (بازرگانی)، میرزایی (طراحی محیطی)، صادق وزیری (اجرایی)، بهرامی (دبیر بخش پرچم های عاشورایی)، مرضیه زارع (دبیر بخش مسابقه زنده )، نیک طبع (دبیر بخش صنعت)، علی اصغر زیلایی ( مدیر امور استان های کارگروه)، کمالی (بخش علمی و دانشگاهی)برگزار شد.

سومین نمایشگاه لباس عاشواری نیمه دوم شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.