1397/06/07
در سومین شورای برنامه ریزی جشنواره مد و لباس فجر مطرح شد؛
الگوهای جشنواره مد و لباس فجر در بازار متبلور شود.

فراخوان ها و الگوهای هشتمین جشنواره مد و لباس فجر با نشانه گیری، حرکت و هدف گزاری ذائقه جامعه و بازار هدف طراحی شود.

به گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، اعضای شورای برنامه ریزی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در جلسه سوم این شورا تبلور جریان جشنواره در جامعه را بعنوان اولویت برنامه ریزی در این دوره دانستند و بازنگری فراخوان ها را با این نگاه آغاز کردند.

بنابراین گزارش حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه گفت کاربردی کردن طرح ها و الگوهای جشنواره و حرکت به سمت ویترینی کردن طرح های جشنواره اقدامی ارزنده و روبه جلو است که در دوره های گذشته هم شاهد آن بوده ایم.

وی اضافه کرد انتظار داریم با جهت دهی به فراخوان ها نگاه کاربردی برای تجاری سازی الگوهای جشنواره برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی را تقویت کنیم.

بنابراین گزارش در ادامه جلسه موضوعاتی چون نحوه حضور حامیان مالی معنوی و دانشگاهی در هشتمین جشنواره مد و لباس فجر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد بعد از تشکیل کمیته بازاریابی فراخوان برای حضور حامیان جشنواره تنظیم شود و شرایط بصورت روشن طراحی شود.

بنابراین گزارش در این جلسه حمید قبادی(دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، سید سعید میر محمد صادق(مشاور دبیر کارگروه)، حامد یاری(مشاور دبیر کارگروه)، سید مهدی جعفری(مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس)، انسیه زاهدی(دبیر بخش علمی و دانشگاهی)، محسن کاشف(مدیر بخش نظارت و ارزشیابی)، دکتر تیرگر، مهدی محمودی،علی اصغر زیلایی، حمیدرضا نیک طبع، صدیقه پاک بین، شهلا یاری بخت، امیرحسین مهدی زاده، یوسف خزایی، فاطمه جلال کمالی، مریم افغان، زهرا زمانی حضور داشتند.

سومین جلسه شورای برنامه ریزی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه در سالن جلسات معاونت امور هنری برگزار شد.