1397/07/04
در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی مصوب شد
اعلام فراخوان بخش علمی دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

بعد از بررسی و تایید بندهای فراخوان بخش علمی و دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اعضای جلسه شورای برنامه ریزی اعلام عمومی فراخوان این بخش را مصوب کردند.
به گزارش روابط عموی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، بخش های رقابتی و غیر رقابتی و ارسال مقالات علمی پژوهشی زمان برگزاری این بخش از جمله موضوعاتی بود که توسط اعضای شورا مصوب شد.
بنا براین گزارش بخش علمی و دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با همکاری تمام دانشگاه ها و با محوریت دانشگاه الزهرا زیر نظر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با رویکرد توسعه پایداری برگزار خواهد شد.
این گزارش می افزاید بخش علمی دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با اهدافی مشخص و در بخش های رقابتی و غیر رقابتی بزودی اعلام فراخوان خواهد كرد.
در این جلسه حمید قبادی(دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، سید سعید میر محمد صادق(مشاور دبیر کارگروه)، حامد یاری(مشاور دبیر کارگروه)، سید مهدی جعفری(مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس)، انسیه زاهدی(دبیر بخش علمی و دانشگاهی)، دکتر تیرگر، مهدی محمودی ، حمیدرضا نیک طبع، صدیقه پاک بین، امیرحسین مهدی زاده، ، خانم قاسمیان، فاطمه جلال کمالی، مریم افغان، زهرا زمانی حضور داشتند.