1397/08/02
اشعری دربازدید از سومین نمایشگاه لباس عاشورایی: هویت تاریخی لباس عاشورایی باید احیا شود
رییس سابق کتابخانه ملی بابیان اینکه رسیدن به الگوی ملی لباس عاشورایی بایدمهمترین هدف نمایشگاه لباس عاشورایی در سال های آینده باشد، گفت: احیای هویت تاریخی لباس عاشورایی باید حفظ و درقالب برگزاری نمایشگاه مد ولباس عاشورایی ترویج شود.

علی اکبر اشعری رییس سابق کتابخانه ملی و فعال فرهنگی پس از بازدید از سومین نمایشگاه لباس عاشورایی در گفتگو باستاد خبری سومین نمایشگاه لباس عاشورایی، گفت: برگزاری نمایشگاه لباس عاشورایی جزو برترین کارهای قابل ستایش است.همانطورکه میدانید لباس یکی از عناصر هویتی هرکشور است.مطالعات تاریخی نشان می دهد که در هر دوره ای این هویت درتاریخ ایران وجود داشته است.

وی افزود:نه تنها در ایران بلکه در همه دوره های تاریخی بخصوص دوره یونان، رم باستان و مصریان، مردم کشورها به دوگروه متمدن و غیر متمدن تقسیم می شده اند و افرادی که دارای اصالت و تمدن بودند لباس هایی در خور شخصیت و اصالت برتن می کردند و اصولا انسان های وحشی و دور ازتمدن نیمه عریان بوده اند.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی غرب برضد ایران، اظهارداشت: قبول داریم که در دوره های اخیر به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب و هجوم فرهنگ غربی در مد و لباس کشور دچار گسست فرهنگی شده ایم اما برگزاری یک چنین نمایشگاه هایی ما را مجدد به اصالت خودمان بازمی گرداند.

وی بابیان اینکه اصالت فرهنگی مردم ایران همان هویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی است، خاطرنشان ساخت: ایرانیان در همه کشورهای غربی زندگی می کنند عده ای استاد دانشگاه و عده ای محقق و دانشمند و مایه افتخار کشورهستند و چون در مراکز آموزشی و دانشگاهی و تجارت و غیره در جوامع غربی حضور پیداکرده و فعالیت می کنند باید لباسی بپوشند که هویت ایرانی آنان را نشان دهد زیرا همانطور که می دانید لباس یکی از عناصر هویتی هر ملت است.

این فعال فرهنگی در ادامه بیان کرد: برخی مدها و فرم های طراحی شده در برخی فروشگاه های کشور به فروش می رسد که هویت ایرانی ندارد. برخی از مردم نیز انگیزه و دغدغه پوشیدن لباس ایرانی دارند اما مکان های بسیارکمی برای فروش اینگونه لباس ها وجود دارد و مردم به دنبال آنچه می خواهند ساعت ها در بازارسرگردان می مانند و به خواسته خود که همان خرید لباس های باهویت ایرانی واسلامی است نمی رسند.پیشنهادی که به دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور داشتم این بود که تا افتتاح مکان های خاص برای فروش لباس هایی باهویت ایرانی و اسلامی، فروش و تبلیغ اینگونه لباس ها در قالب نمایشگاه های مناسبتی برگزار شود.

وی تصریح کرد:برگزاری نمایشگاه های مناسبتی مانند لباس عاشورایی، باید هر سال برگزار شود تا سرمایه گذاران رغبت و انگیزه برای سرمایه گذاری پیداکنند.

درست است که دانشجویان رشته طراحی درنمایشگاه لباس عاشورایی فعالیت دارند و طرح های جالبی نیز خلق می کنند،اما مهمتر این است که افراد بهره بردار درگیر ماجراشوند. باید با برنامه ریزی مناسب جزئیات و اهداف برگزاری نمایشگاه لباس عاشورایی در همه دانشگاه های کشور تبلیغ و اطلاع رسانی شود.

رییس سابق کتابخانه ملی بابیان اینکه رسیدن به الگوی ملی لباس عاشورایی باید مهمترین هدف نمایشگاه لباس عاشورایی باشد، گفت: احیای هویت تاریخی لباس عاشورایی اگرحفظ و درقالب برگزاری نمایشگاه مد ولباس عاشورایی ترویج شود شاهد فراگیرشدن این نوع پوشش درجامعه خواهیم بود.

وی پیشنهاد داد: علاوه بر مدیران رسانه ملی، باید تهیه کنندگان درگیر موضوع نمایشگاه لباس عاشورایی شوند باید جلساتی برگزار و با آنها گفتگو کرد تا در ارایه نقش به هنرپیشه ها و بازیگران سریال های تلویزیونی وسینمایی، متناسب با نقشی که ایفا می کنند برای ترویج این نوع پوشش، از لباس های عاشورایی استفاده کنند.

اشعری ادامه داد:باید پای را فراتر نهاد، باید گویندگان خبر ومجریان شبکه های مختلف صداوسیمااز پوشش لباس عاشورایی استفاده کنند تابا سرعت بیشتری این نوع پوشش در جامعه فراگیر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایشگاه لباس عاشورایی می تواند در تحقق شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است سهمی داشته باشد، افزود:برگزاری این نمایشگاه فراتر از تحقق مصرف کالای ایرانی است زیرا برگزاری نمایشگاه لباس عاشورایی تحقق فرهنگ ایرانی است و بخشی از فرهنگ نیز مصرف کالای ملی است که باعث اشتغال می شود.

این فعال فرهنگی در پایان گفت: نهضتی در بخش خیرین و مردم اتفاق افتاده است که زنان بدسرپرست و بی سرپرست که مشکل مالی دارند به سمت تولید سوق پیداکنند.اگر این زنان در کارگاه های آموزشی نمایشگاه لباس عاشورایی آموزش ببینند و اثرهای فاخر خلق کنند به طور قطع باعث اشتغال زایی و رونق بازار داخل می شود.و از همه مهمتر رسیدن به الگوی ملی لباس عاشورایی باید مهمترین هدف نمایشگاه باشد.