1397/09/17
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت،معدن، تجارت؛ صادرات پوشاک ۴۰ درصد رشد داشته است
محرابی باحضور در آیین افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران(ایران مد ۹۷) با بیان اینکه امسال۴۰ درصد افزایش رشد صادرات در زمینه پوشاک داشته ایم، افزود:با توجه به تحریم های اخیر و کمبود مواد اولیه درصنعت پوشاک، شاخص ها در ۷ماهه گذشته رشد ۴۰ درصدی صادرات پوشاک کشور را نشان می دهد که این امر نشان دهنده ظرفیت بالای صنعت پوشاک و صنعت نساجی کشور است.

افسانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت،معدن، تجارت، در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی ششمین نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران(ایران مد ۹۷) با بیان اینکه صنعت پوشاک و نساجی کشور از ظرفیت و پتانسل بسیار بالایی برخوردار است، گفت: نیاز ما به پوشاک در داخل کشور و بازارهای مصرف  گردش مالی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار است.باتوجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ۵۲۰ هزار تن  پوشاک نیاز داریم .

وی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک در همه جای دنیا ارزش افزوده و اشتغالزایی بسیار بالایی دارد، اظهار داشت: در شرایط تحریم صنعت پوشاک و نساجی به دلیل ارزش افزوده فراوان و اشتغالزایی بالا می تواند جایگزین خوبی  بجای نفت باشد.

محرابی تصریح کرد: در حال حاضر با ممنوعیت واردات پوشاک در کشور مواجه هستیم به همین منظور منابعی را از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است تابتوان ظرفیت خالی پوشاک کشور را که طبق برآورد تولید کشور۳۲۰ هزار تن است  پوشش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر با۲۱۰ هزارتن کمبود پوشاک مواجه هستیم که این ظرفیت درسنوات گذشته از طریق واردات پوشاک تامین می شد امید است بتوان نیاز داخلی به پوشاک را با توجه به پتانسیل های موجود تولیدکنندگان تامین کنیم.

وی نظرات خود را در پاسخ به این سوال که صنعت پوشاک و صنعت نساجی کشور در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد، اینطور بیان کرد: حال صنعت پوشاک و نساجی کشور با توجه به وجود تحریم ها خوب است .اگر بتوان سرمایه در گردش را به عنوان نقدینگی در اختیار واحد های تولید قرار دهیم باتوجه به محدودیت منابع ارزی کشوراز نظر ارزی امید است تا مواد اولیه از طریق واردات هرچه زودتر تامین شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت،معدن، تجارت با بیان اینکه ۲۱۰ هزارتن کمبودپوشاک در کشور داریم خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی کشورو کمبود ۲۱۰ هزار تن پوشاک، بناداریم که این نیاز را با کمک انجمن ها و تشکل ها با تدوین برنامه ای مشخص تامین کنیم به همین منظور یک و یکدهم م میلیارد برای ظرفیت خالی پوشاگ کشور در نظر گرفته ایم.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایران(  ایران مد ۹۷  ) از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه هر روز از ساعت ۹الی ۱۷ پذیرای علاقمندان و بازدید کنندگان است.