1397/11/27
نشست خبری و مراسم رونمایی از «پوستر شعر تن پوش» برگزار می شود
نشست خبری و رونمایی «پوستر شعر تن» پوش ظهر روز یکشنبه 28 بهمن ماه راس ساعت15 با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و شیما محمودی مدیر طرح شیم در بخش بین الملل هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر« شعر تن پوش» برنامه ای مشترک بین ایران (شهر شیراز) و کشور آلمان (شهر وایمار) است که ظهر روز یکشنبه 28 بهمن ماه راس ساعت 15 در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.

در این مراسم حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و رئیس هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و شیما محمودی مدیر «طرح شیم» به تشریح  اهداف و برنامه های «طرح شیم» از برنامه های برون مرزی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر می پردازند.

نشست خبری  و مراسم رونمایی از پوستر« شعر تن پوش» ظهر روز یکشنبه 28 بهمن ماه راس ساعت15 با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و شیما محمودی مدیر «طرح شیم» در بخش بین الملل هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.

هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، با شعار خوشا مکران و نقش بی مثالش ٢٦بهمن تا ٢ اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می‌شود.