1397/12/11
برخورد قانونی با برگزار کنندگان «فشن شو»
دبیر کارگروه مد و لباس کشور: برگزاری هرگونه «فشن شو» در کشور غیر مجاز و با متخلفان برخورد می‌شود

به گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛ حمید قبادی با بیان اینکه برگزاری هرگونه «فشن شو» در کشور اکنون غیرقانونی است و مجوزی برای آن صادر نمی‌شود گفت: در صورت کشف هرگونه فشن شو در کشور دست‌اندرکاران آن از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با برخورد‌های قانونی مواجه خواهند شد.
وی برگزاری فشن شو‌ها را یک رفتار غیرقانونی عنوان کرد و افزود: موارد برگزاری فشن شو در کشور بسیار کم و استثنایی است.
قبادی با تأکید بر غیرقانونی بودن این رویداد گفت: در صورت کشف هرگونه فشن شو در کشور دست‌اندرکاران از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با برخورد‌های قانونی مواجه خواهند شد.
دبیر کارگروه مد و لباس افزود: اکنون کارگروه مد و لباس کشور برای ساماندهی به این مسأله برنامه‌ای را دنبال نمی‌کند.