1395/11/23
مقالات علمی جشنواره مد و لباس فجر، رشد کیفی داشته است
مدیر بخش علمی و دانشگاهی ششمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی و پژوهشی ششمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر از رشد کمی و کیفی مطلوبی برخوردار است.

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، راضیه حشمی‌پور مدیر بخش علمی دانشگاهی ششمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر اظهار داشت: جلسات هیأت علمی ششمین دوره جشنواره فجر آغاز شد.
وی ادامه داد: در دوره جاری از حیث کمیت و تعداد مقالات و پایان نامه ها، وضعیت بسیار مطلوب‌تری نسبت به دوره‌های گذشته داشته‌ایم و همین طور از لحاظ کیفیت آثار رسیده به نظر هیات علمی  نیز ارتقاء علمی محسوسی نسبت به آثار پژوهشی سال‌های قبل مشاهده می‌شود.
حشمی‌پور با اشاره به تعداد آثار پژوهشی دریافت شده در بخش علمی و دانشگاهی این جشنواره عنوان کرد: تاکنون تعداد بیش از ۹۰ پایان نامه و ۶۰ مقاله علمی از دانشگاههای مختلف کشور که از رشته های مرتبط با حوزه مد و لباس برخوردار بوده اند به بخش علمی دانشگاهی واصل شده است.
مدیر بخش علمی دانشگاهی بنیاد ملی مد و لباس یادآور شد: جشنواره ششم با استقبال مطلوبی از سوی جامعه علمی کشور مواجه شده است و در عین حال داوری مقالات و پایان نامه‌های پژوهشی مطابق با شاخصه‌های نوآوری، خلاقیت و سایر مولفه‌های  علمی و پژوهشی در حال انجام است.
حشمی‌پور با بیان اینکه برای داوری علمی مقالات و پایان‌نامه‌های این دوره جشنواره، از اساتید مجرب دانشگاه‌های معتبر کشور دعوت شده است خاطرنشان کرد: مهلت ارسال مقالات و پایان‌نامه‌ها پایان یافته و در انتظار آغاز ایام برگزاری ششمین جشنواره مد و لباس فجر هستیم.