1395/12/06
مقیمیان: خیاطی در ایران پیشرفت کرده است
صدیقه شکوفه‌ مقیمیان از فعالیت های خود و دلایل حضورش در ششمین جشنواره مد و لباس فجر گفت.

صدیقه شکوفه مقیمیان از حاضران در بخش موسات آموزشی جشنواره واقع در برج آزادی با اشاره به فعالیت‌های خود گفت: چهل وپنج سال است که درحوزه خیاطی فعالیت می‌کنم در کنار این فعالیت به تدریس در دانشگاه واداره آموزشگاه هم می‌پردازم؛ از دیگر فعالیت‌هایی که فکر می‌کنم نقش به سزایی در آموزش بر جای گذاشته است می‌توانم به ترجمه کتاب مولر اشاره کنم.

وی با اشاره به حضور خود در ششمین جشنواره مد ولباس فجرعنوان کرد: در تمام دوره‌های جشنواره به جز پارسال حضور داشتم؛ سال گذشته جشنواره خوب برگزار شد تصور می‌کنم اگر امسال مانند سال گذشته همه غرفه‌ها در یک مکان دایر بود تعداد بازید کنندگان بیشتر می‌شد.

مقیمیان افزود: در حال حاضر تصور می‌کنم ما از دیدن کارهای دوستان دیگر محروم شده‌ایم. اگر جشنواره در یک مکان برگزار می‌شد می‌توانستیم با طراحان دیگر در تعامل باشیم.

این مدرس در پایان درباره عدم آگاهی اجتماع نسبت به رشته خیاطی گفت: دانشجویان وآموزشگاه داران که در جشنواره شرکت می‌کنند دوست دارند کارهایشان دیده شود. متاسفانه به دلیل عدم آگاهی دید اجتماع نسبت به خیاطی پایین آمده است. مردم را دعوت می‌کنم که به جشنواره بیایند وببینند که چقدرعلم خیاطی ما پیشرفت کرده است.