چهارشنبه 20 آذر 1398
شورای راهبردی

 

در حوزه ي مد و لباس شوراهاي راهبردي تشكيل شده اند كه عبارتند از:

١- شورای راهبردی علمی و دانشگاهی

شورای راهبردی علمی و دانشگاهی به منظور نهادینه سازی، مشارکت علمی و خرد جمعی در حوزه مد و لباس برگزار می شود در این شورا در راستای مأموریت خود با افزایش کارایی و ایجاد یکپارچگی در برنامه ریزی و تحقق اهداف کارگروه تشکیل شد که متشکل از ٤٠ نفر روسا، معاونین، مدیران گروه و اساتید مرتبط با رشته طراحی پارچه و لباس است.

٢- شورای راهبردی صنعت

• شناسایی مشکلات و کاستی های بخش صنعت مرتبط با حوزه مد و لباس کشور.

• شناسایی ظرفیت ها و توانایی های بخش صنعت در رابطه با اهداف کلان مد و لباس ایرانی اسلامی.

• ایجاد تعامل و ارتباط با سایر بخش های مرتبط با حوزه مد و لباس (دولتی و غیر دولتی) به ویژه انجمن ها و تشکل های غیردولتی و مراکز علمی و دانشگاهی حوزه مد و لباس.

• تهیه و تنظیم اسناد قابل اتکا برای طرح و پیگیری موضوعات در کارگروه اصلی ساماندهی مد و لباس کشور و حتی ارایه لوایح جدید.

• هم اندیشی اهالی صنعت و اطلاع یابی از ساختارهای مختلف این حوزه و سایر.

• کمک به افزایش قدرت انتخاب مردم و تکثیر بخشی به حوزه مد و لباس با استفاده از مولفه های صنعتی.

• اجرایی ساختن اهداف مندرج در قانون ساماندهی مد و لباس کشور مرتبط با حوزه صنعت.

٣- شورای راهبردی تولید و فروش

هدف از راه اندازی این شورا، ایجاد گروه های فکری و برنامه ریزی استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و مرتبط مد و لباس کشور بوده تا به شکل تخصصی کلیه امور دسته بندی شوند و در قالب های قانونی دنبال شود. برندسازی، تعیین شاخص ها، تعیین و ترمیم مشکلات از نکاتی است که می توان دنبال کرد. این شورا با دبیری اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک کشور با اهداف تعیین شده انجام فعالیت می كند. اعضای این شورا به پیشنهاد اتحادیه مذکور معرفی و تعیین شده اند.

٤- شورای راهبردی بین الملل

٥- شورای راهبردی طراحان