شنبه 1 اردیبهشت 1397
ارتباط با ما

بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی

تلفن: ٦٦٧٢٢٣١٢ (٠٢١)

فکس: ۶۶۷۲۲۳۱۱ (۰۲۱)

نشانی: خیابان حافظ پایین تر از چهارراه کالج انتهای کوچه هلال احمر

پست الکترونیک: info@iranmode.comکد امنیتی


نامپست سازمانیتلفن تماس
حمید قبادیدبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس66723811
مهدی سیف جمالیمدیر عامل بنیاد ملی مد و لباس66731463
مهدی ثمرزادهمدیر اجرایی66718027
ابوالفضل علیپورمدير روابط عمومی۶۶۷۲۲۳۱۱
بهرام لطیفیمسول امور مالی66739578
سيدمصطفي موسويمسول دفتر كارگروه ساماندهي مد و لباس٦٦٧٢٣٨١١
نیره مهربانمسول دفتر بنیاد66731463
علی اصغر زیلاییمسول امور استان ها و وام هنرمندان66731562
محمد خیرخواهمسول طرح و برنامه66731562
علی مریوانیمسول امور پشتیبانی، انبار و تحويل66731562
راضیه حشمی پورمسول امور دانشگاه ها و مراکز علمی66749807
حمید احمدیمسول صدور مجوزها66714042
جواد صادقيكارشناس نظارت بر طراحي مد و لباس٦٦٧٢٢٣١٢
داریوش رضاییمتصدي امور مراکز عرضه66714042
زهرا كشاورزيمسول دبيرخانه٦٦٧٢٢٣١٢