شنبه 24 آذر 1397
ارتباط با ما

سامانه جامع مد و لباس ایرانی اسلامی

تلفن: ٦٦٧٢٢٣١٢ (٠٢١)

فکس: ۶۶۷۲۲۳۱3 (۰۲۱)

نشانی: خیابان حافظ پایین تر از چهارراه کالج انتهای کوچه هلال احمر

پست الکترونیک: info@iranmode.comکد امنیتی


نامپست سازمانیتلفن تماس
مهدی اسماعیلیکارشناس امور کمیسیون ماده 4 و بخش شیما66722312 داخلی 104
حمید قبادیدبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس66723811
مهدی سیف جمالیمدیر عامل بنیاد ملی مد و لباس66722312 داخلی 405
مهدی ثمرزادهمدیر اجرایی66722312 داخلی 305
سید مهدی جعفریمدير روابط عمومی66722312 داخلی 105
بهرام لطیفیمسول امور مالی66722312 داخلی 207
سيدمصطفي موسويمسول دفتر كارگروه ساماندهي مد و لباس٦٦٧٢٣٨١١
نیره مهربانمسول دفتر بنیاد66722312 داخلی 401
علی اصغر زیلاییمسول امور استان ها 66722312 داخلی 310
محمد خیرخواهمسول طرح و برنامه66722312 داخلی 337
علی مریوانیمسول امور پشتیبانی، انبار و تحويل66722312 داخلی 106
فاطمه جلال کمالیمسول امور دانشگاه ها و مراکز علمی66722312 داخلی 303
حمید احمدیمسول صدور مجوزها66722312 داخلی 210
داریوش رضاییمتصدي امور مراکز عرضه66722312 داخلی 302
زهرا كشاورزيمسول دبيرخانه66722312 داخلی 201