یک شنبه 2 مهر 1396
ارتباط با ما

بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی

تلفن: ٦٦٧٢٢٣١٢ (٠٢١)

فکس: ٦٦٧٢٢٣١٣ (٠٢١)

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از چهار راه کالج، بن بست هلال احمر

پست الکترونیک: info@iranmode.comکد امنیتی


نامپست سازمانیتلفن تماس
حمید قبادیدبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس66723811
مهدی سیف جمالیمدیر عامل بنیاد ملی مد و لباس66731463
مهدی ثمرزادهمدیر اجرایی66718027
ابوالفضل علیپورمدير روابط عمومی۶۶۷۲۲۳۱۱
بهرام لطیفیمسول امور مالی66739578
سيدمصطفي موسويمسول دفتر كارگروه ساماندهي مد و لباس٦٦٧٢٣٨١١
نیره مهربانمسول دفتر بنیاد66731463
علی اصغر زیلاییمسول امور استان ها و وام هنرمندان66731562
محمد خیرخواهمسول طرح و برنامه66731562
علی مریوانیمسول امور پشتیبانی، انبار و تحويل66731562
راضیه حشمی پورمسول امور دانشگاه ها و مراکز علمی66749807
حمید احمدیمسول صدور مجوزها66714042
جواد صادقيكارشناس نظارت بر طراحي مد و لباس٦٦٧٢٢٣١٢
داریوش رضاییمتصدي امور مراکز عرضه66714042
زهرا كشاورزيمسول دبيرخانه٦٦٧٢٢٣١٢
فاطمه جباریمتصدي شيما و مالكيت معنوي66722312
بهناز گیلانیمتصدي امور کمیسیون ماده 4 و بانک اطلاعات66722312